Cashing Pro私人貸款 即時為您解決周轉問題。

如何小心財務中介

如何小心財務中介

21 March, 2020

「借錢梗要還,咪俾錢中介」呢一句相信大家都經常喺online、offline billboard嘅廣告都見到,甚至返屋企睇電視都成日聽到。首先,「借錢梗要還,咪俾錢中介」係由政府指令所有財務公司做廣告要加嘅忠告

口語。而另外一句:「借定唔借,還得到先好借」係由政府指令所有銀行做廣告要加嘅忠告口語。大家可以先從呢兩句分辨出呢間係唔係財務公司。入返正題,到底咩係財務「中介」?應該點樣分辨財務公司與

財務中介呢?而俾咗錢中介又會對我哋有咩影響呢?以下會一一為你解答!

1. 要有放債人牌照號碼

所有獲放債人註冊辦事處發牌嘅財務公司都會有一個獨立嘅放債人牌照號碼(每年都會更新),只要見到有呢個放債人牌照號碼嘅財務公司都係合規格,受政府所監管,咁就一定有保障!

1. 要有放債人牌照號碼(1583/2020為2021年版)

呢個號碼係需要每年續期,如果對某「財務公司」嘅貸款服務有懷疑,可以致電: 公司註冊處放債人註冊辦事處 – 2867 2634 (香港金鐘道66號金鐘道政府合署13樓)

或參考佢哋嘅網站: 香港公司注冊處網站

2. 貸款額一定會俾足

正規嘅財務公司係絕唔會令你「拎唔足錢」,即係收唔足已批核嘅貸款額。

舉個例:你已獲批核貸款額$10,000元,但你最終只收到$7,000元,然後就同你解釋$3,000元只係手續費。 (好明顯$3,000手續費係無可能,係不可思議。手續費一般是$100-$200元左右,而且現時愈來愈少財務公司需要收手續費。)

所以⋯⋯呢$3000元就係中介費!

因為佢地唔係真正嘅財務公司,只係中介公司,佢地只係用你申請貸款嘅個人資料大規模咁send到唔同嘅財務公司(當然有機會send到唔合法嘅財務公司),然後叫嗰D財務公司批貸款俾你,有時甚至為咗批更高嘅貸款額,更有機會偷偷幫你偽做文件(例如:假糧單,將你嘅月薪變到更高。)

2. 貸款額一定會俾足

3.打電話sell你,然後叫你申請貸款

同第2點差唔多,但今次佢哋係冒認係某財務公司或某銀行職員,然後同你講可以幫你申請私人貸款。

去到最後就話批唔到貸款,建議轉介你到其他財務公司重新申請貸款!由於佢哋係聲稱幫你同其他財務公司申請貸款,所以當你一旦成功拎到嗰D貸款,佢哋就要求你俾返少少手續費(或者用其他費用來逼你俾錢),

呢D就係所謂「中介費」!

3.打電語sell你,然後叫你申請貸款

往往呢D貸款都係利息偏高,甚至還會超過法定上限年利率(APR)60%。當你供唔起呢D債項,佢哋又會遊說你去申請其他財務公司的貸款⋯⋯用嗰D錢去還上一間財務公司嘅利息,當你又還唔起第二間財務嘅貸款,就叫你借第3間⋯⋯然後就不斷循環又循環⋯⋯

財務中介騙案

吸血財務中介-債上債-實錄 騙子中介-嚇業主違規二按-涉6400萬17人被捕-實錄


想了解更多財務中介如何行騙? 可參考以下警務處&消委會嘅網址:

警務處 消委會

總結:「世上沒有那麼便宜的事。」

如收到可疑電話關於業主貸款或私人貸款,請即與警方聯絡!

忠告:「借錢梗要還,咪俾錢中介」

    Leave Comments

    Required field

    oNline Web Fonts
    立 即 申 請